Integrační akce

Bavte se s námi a rozšiřujte svoje obzory.

Víme, že pořádání integračních aktivit je jedním z nejúčinnějších prostředků podpory vzájemných vztahů mezi cizinci a majoritní společností. Realizováním komunitních, kulturních či sportovních aktivit otevíráme prostor pro dialog a nalezení nových přátel. Věříme, že společně strávený čas, zážitky a přátelství jsou předpokladem pro dobré soužití a zároveň podporují sounáležitost komunity určenou místem a ne etnicitou.