Бүх шатны чех хэлний курсуудын онлайн бүртгүүлэх болон онлайн ангилалдах шалтгал эхэлсэн байна. Тусгай курсуудад бүртгүүлэх 9 сарын 4-нд 10:00 цагаас эхэлнэ.