Чех хэлний курсууд

Таны харилцааны ур чадвар сайжруулаад, шинэ харилцаа холбоо тогтоох нь чухал давуу тал олж аваарай. Манайд Чех хэл сурч аваарай.