Чех хэлний курсууд

Таны харилцааны ур чадвар сайжруулаад, шинэ харилцаа холбоо тогтоох нь чухал давуу тал олж аваарай. Манайд Чех хэл сурч аваарай.

Чех хэлний курсийн бүртгэл төгсгөсөн. Дараагийн курсийн бүртгэлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл манай цахим хуудаст 2017 оны 1-р сараас олж болно.