Интеграцчилалын төв Прага-гийн түүх тойм

Интеграцчилалын төв Прага олон нийтийн эрх ашигт үйлчлэх байгууллага байна нь Прага нийслэл хотын төлөөлөгчдийн хурлын 2011 оны 11-р сарын 4-нд гаргасан тогтоолыг № 10/70  үндэслэсэн байна.

Прага нийслэл хотын захиргаа 2012 оны 3-р сарын 14-нд Интеграцчилалын төв Прага-ийг албан байгуулагдсан.

Интеграцчилалын төв Прага-ийн төсөл 2012 оны 4-р сарын 1-нээс биелүүлж Европын гуравдагч орны иргэнийг дасан зохицох сан болон Прага нийслэл хотын төсөв санхүүжиж байдаг.

2012 оны 4-р сарын 1-нээс бид нар „Integrační centrum Praha“ (ICP буюу Интеграцчилалын төв Прага) гэдэг төсөл биелүүлээд энэ жилийн дөрөвдүгээр сард „Integrační centrum Praha V“ гэдэг төсөлтэй тав дахь удаа залгамжилсан.

2012-оос 2015 оны хүртэл Интеграцчилалын төв Прага 75хувийн Европын гуравдагч орны иргэнийг дасан зохицох сан 25хувийн Прага нийслэл хотын төсөв санхүүжилсан төсөл биелүүлсэн. Одоо үед манай үйл явдал Цагаачлал, шилжилт хөдөлгөөн, дасан зохицохын сан, хэсэг нь бас  Прага нийслэл хотын  захиргаа  санхүүжилдаг

Бид нар бас хотын дүүрэгтэй хамтран Хот/тосгоны гэдэг төсөл биелүүлдэг.

Гадаад иргэнтэй олон жил онц сайн дэмжлэг үзүүлдэг түнш ашгийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж Интеграцчилалын төв Прага-гийн төсөл биелүүлдэг.