Боловсруулах курс дамжаа

Сонин мэдлэг мэдээлэл сураад янз бүрийн юмны зүйл сайн мэдэж болгоорой

Янз бүрийн урьдчилан заасан сэдэвтэй дамжаа таны чех улсын ба чех нийгмийн мэдлэг сайжруулна. Чех соёл, зан заншил, хууль ёсны тогтолцоо, улсын иргэншил, даатгал, бизнес, боловсролын гэрчилгээг дүйцүүлэн тодорхойлолт гаргах ажиллагаа, мэргэжлээ дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн сэдэвтэй дамжаа мэргэжлийн багш заадаг. Зарим дамжаа, жишээ нь Прага хотын дурсгалт газруудаар, танилцуулах аялахаар хийдэг.

Курс дамжаа бүр үнэ төлбөргүй

Дамжаа нь 3 цаг хичээл явдаг

Танд тусгай асуулт буюу санаатай юу?

Холбогдчихъя +420 252 543 846

Дамжаанд орох