Интеграцчилалын төв Прага-гийн түнш

Хамтран ажиллах нь манай түншид баярлалаа.

Inbáze

ИнБазе, о.с. бол Прагид хамтран харилцах төв ба Өмнө Чехийн аймагт Раковице хотхонд хамтран харилцах төвд чех олон нийт, шилжин суурьшигчдад хамтран харилцах, нийгмийн хөтөлбөрийн дотор дасан зохицохын үйл ажиллагаа байгуулдаг.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Дүрвэгсдэд туслах байгууллага, о.с. бол Чех улсад оршдог дүрвэгсдэд ба гадаад иргэнд тусламж үзүүлдэг, түүний үйлчлүүлэгчид үнэгүй хуулийн ба нийгмийн дэмжлэг үзүүлдэг, олон нийтийн ба түүний үйлчлүүлэгчид зориулсан боловсролын дамжаа байгуулдаг, Европын Холбооны ба Чех улсын орогнолын ба шилжин хөдөлгөөний бодлогод идэвхтэй нөлөөлөх болон дүрвэгсэд ба гадаад иргэний хүний эрх хамгаалалт идэвхтэй зүтгэх.

Интеграцийн дэммжих төв, о.с. бол 1998 оноос цааш Чех нийгэмд гадаад иргэн дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлдэг төрийн бус ашгийн бус байгууллага. Хуулийн болон нийгмийн зөвлөлгөө, хүмүүжил, боловсролын, идэвхлэн зэрэг нарийн түвэгтэй үйлчилгээ дэмжлэг гадаад иргэдэд үзүүлдэг.

Sdružení pro integraci a migraci

Интеграци ба шилжин суурьшихад туслах нийгэмлэг, о.с. бол Чех улсад оршдог гадаад иргэний хүний эрх хамгаалдаг хүний эрхийн ашгийн бус байгууллага. Оршин суухтай хамаардаггүй Чех улсын нутаг дэвсгэрт амьдардаг гадаад иргэн бүрд нийгмийн сэтгэл зүйн, хуулийн, нийгмийн үнэ төлбөргүй дэмжлэг үзүүлнэ.