ИТП-гийн Сапа дээрхи товчоо

 • Хаяг

  Libušská 319/126
  142 00 Praha 4
  Hlavní budova SAPy, 6. patro

 • Утас

  +420 774 466 837 (Англи хэлний, Вьетнам)
  +420 775 791 202 (Англии хэлний, Монгол, Орос)

 • Ажиллах цаг

  ДАВАА: 8.00–16.00