stáž

Оюутны мэргэжлийн дадлага

таны сургуулиас шаардагдсан дадлага Интеграцчилалын төв Прага-д хийж болно

  • хүмүүнлэгийн, багшийн, нийгмийн их сургуулийн мэргэжлийн ангид тохиромжтой
  • гүнзгий мэргэжих сургууль, дээд сургуульд тохиромжтой

Энэ ажилд орох гэвэл и-мейлын хаягаар Tereza Třísková холбоо барина уу!

Сайн дураараа ажиллах

Та сайн дураараа ажиллах дараагийн нь үйл ажиллагааг хиймээр байна уу?

  • соёлын ба хамтран харилцах сэдэвтэй зэрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулахад туслах
  • зав чөлөөний үйл ажиллагаа зохион байгуулахад туслах
  • гадаад иргэний хүүхдүүдэд чех хэл заалгах
  • хөрөнгө босгохын тасагт туслах