Бүх чех хэлний курсууд дүүрэн байна. Анхан шатны чех хэлний курсуудад дахин 2018 оны 1 сарт бүртгүүлж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл манай вэб хуудаст 2017 оны 12 сарт гарна.