Анхан шатны чех хэлний курсуудад бүртгүүлэхээр 2018 оны 1 сарын 3-нд 10:00 цагаас 2018 оны 1 сарын 22-нд хүртэл чех хэлний түвшнийг тодорхойлох шалгалт хийнэ уу. Курсад 2018 оны 1 сарын 22нд 10:00 цагт онлайн бүртгүүлч болно.