Насанд хүрэгчдэд зориулсан чех хэлний курс

Бид нартай чех хэл сурах айхгүй, найдвартай Чэх хэлийг эзэмшье.

  • Анх, дунд, ахлах шатны курс
  • Өглөө, үдийн өмнө, үдээс хойш, орой, хагас бүтэн сайн өдөр зэрэг явагддаг
  • Ялангуяа хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан үнэгүй хүүхдийг харах курсүүд бий
  • 500 крон бүртгэлийн хураамж төлөхөөс гадна цааш нь курс ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ явдаг
  • Чэх улсын иргэд ба Европын Холбооны гишүү орны иргэд курсэд бүртгүүлж болохгүй!