Từ 10h ngày 3.1.2018 đến 22.1.2018 bạn có thể đăng ký trực tuyến vào hệ hống của chúng tôi và làm bài kiểm tra tiếng Séc trực tuyến cho khóa học tiếng Séc cho người mới bắt đầu. Đăng ký trực tuyến để tham gia các khóa học cụ thể sẽ được mở vào 22.1 lúc 10h.