Khóa học tiếng Séc dành cho người lớn

Hãy học tiếng Séc, với chúng tôi bạn không còn ngại khó.

  • Khóa học cho người mới bắt đầu, trình độ tiếng trung bình và cao hơn
  • Khóa học sáng sớm, sáng, chiều, tối và cuối tuần
  • Khóa học đặc biệt dành cho phụ huynh của con trẻ với dịch vụ giữ trẻ miễn phí
  • Chỉ cần trả phí đăng ký ở mức 1500 Kč, tiếp đó khóa học được miễn phí
  • Khóa học không dành cho các công dân EU và công dân Séc