Đối tác ICP

Chúng tôi cảm ơn các đối tác cho sự hợp tác của các bạn

Inbáze

InBáze, o.s. là dành riêng cho các hoạt động hội nhập trong các chương trình cộng đồng và xã hội đối với người di cư và cộng hòa Séc, được thực hiện tại các trung tâm cộng đồng InBáze tại Praha,  Rakovice ở khu vực miền Nam.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (Tổ chức viện trợ cho người tị nạn, o.s.)  giúp đỡ những người tị nạn và người nước ngoài tại Cộng hòa Séc, cung cấp trợ giúp pháp lý và xã hội miễn phí cho các khách hàng của họ, tổ chức các hoạt động giáo dục cho công chúng và khách hàng của họ, tích cực tham gia trong việc thúc đẩy quyền con người của người nước ngoài và người tị nạn và ảnh hưởng đến tị nạn và chính sách di trú tại Cộng hòa Séc và EU.

(Poradna pro integraci, o.s.) Trung tâm Tư vấn cho hội nhập, o.s. Nó là một tổ chức phi lợi nhuận kể từ năm 1998 cung cấp hỗ trợ cho người nước ngoài trong quá trình hội nhập vào xã hội Séc. Người nước ngoài cung cấp dịch vụ toàn diện và hỗ trợ, bao gồm tư vấn xã hội và pháp lý, dịch vụ kích hoạt xã hội -, hoạt động giáo dục và động lực hơn.

Sdružení pro integraci a migraci

(Sdružení pro integraci a migraci o.s.) Hiệp hội hội nhập và di cư o.s. là một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận bảo vệ quyền của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc. Họ cung cấp tư vấn pháp lý, xã hội và tâm lý xã hội miễn phí cho người nước ngoài bất kể tình trạng cư trú sinh sống tại Cộng hòa Séc.