stáž

Studentské praxe a stáže

Trong ICP các bạn có thể thực hiện thực hành của ban thông qua thực tập

  • thích hợp cho các lĩnh vực nhân đạo, giáo dục và xã hội liên quan,
  • thích hợp cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học.

đơn xin thực tập và thực hành liện hệ Terezu Třísková

Hoạt động tình nguyện

Bạn có muốn trở thành một tình nguyện viên và muốn

  • Trợ giúp với việc tổ chức các sự kiện văn hóa và cộng đồng và các hoạt động khác,
  • Trợ giúp với việc tổ chức các hoạt động giải trí,
  • Dạy kèm trẻ em nước ngoài tiếng Séc
  • Hỗ trợ các bộ phận gây quỹ. điền vào mẫu