Nhân viên giao văn hoá

Chúng tôi sẽ giúp bạn định hiểu và định hướng trong môi trường mới.

Nhân viên giao văn hoá của chúng tôi là một phần không thể tách rời khỏi nhóm Trung tâm hội nhập ICP. Vai trò chính của họ là giúp đỡ và hỗ trợ cho những người mới tiếp xúc với một xã hội mới và cần hiểu được phong tục tập quán và cách hoạt động của xã hội, để có thể dễ dàng và nhanh chóng hội nhập. Chúng tôi rất vui lòng cung cấp một bàn tay giúp đỡ và tư vấn cho những ai yêu cầu nó.

Chúng tôi có nhân viên dành cho cộng đồng người Việt Nam.

  • Ví dụ về các dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể sử dụng khi cần thiết:
  • hộ tống lên uỷ ban và cơ quan nhà nước ( Bộ Nội vụ CH Séc, bảo hiểm, trường học)
  • định hướng trong môi trường Séc và tìm thông tin
  • trung gian liên lạc với cộng đồng thiểu số và đa số
  • hỗ trợ trong việc tạo ra một quê hương mới tại Praha
  • asistenci phiên dịch