Trung tâm thông tin ICP

 • Địa chỉ

  Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
  stanice metra C „I. P. Pavlova“

  IČO: 242 28 320

 • Số điện thoại

  +420 252 543 846

 • Giờ mở cửa

  8.00–16.00 (THỨ 2 – THỨ 6)