Tư vấn pháp luật

Chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho các bạn về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Tư vấn pháp luật của ICP nhằm tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến pháp luật và nâng cao nhận thức về pháp luật của khách hàng chúng tôi. Chúng tôi cũng trợ giúp về việc bảo vệ các quyền con người và đấu tranh chống phân biệt đối xử.

Các bạn luôn phải đặt giờ trước vào dịch vụ tư vấn pháp luật và phải đến tận nơi!

Trong trường hợp có lý do nghiêm trọng (như nằm viện, bệnh tật) không thể đến để được tư vấn, bạn có thể gửi một thành viên trong gia đình đi thay. Lúc đó bạn phải uỷ quyền cho người đấy.

Giấy ủy quyền phải có những thông tin về bạn và về người được uỷ thác như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, loại hình cư trú / loại visa, loại và số tài liệu nhận dạng (hộ chiếu, thẻ sinh trắc học, vv), và thông tin liên lạc với bạn và người được ủy thác. Giấy uỷ quyền không cần công chứng.

Nếu giấy uỷ quyền không bao gồm các thông tin nêu trên, tư vấn sẽ không thể bắt đầu.

  • Ví dụ về tư vấn pháp luật:
  • tư vấn về liên quan đến luật ngoại kiều (điều kiện và giấy tờ cần thiết của mỗi loại đơn theo luật cư trú, khả năng đoàn tụ gia đình, nghĩa vụ đối với cảnh sát ngoại kiều)
  • thông tin về hệ thống pháp luật của Cộng hòa Séc (các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc thuê nhà, kết hôn hoặc ly dị)
  • bảo vệ quyền con người của người nhập cư, trợ giúp pháp luật trong vấn đề phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp
  • thông tin về các điều kiện để cấp quốc tịch Séc, trợ giúp trong suốt quá trình tố tụng
  • tư vấn về quá trình xác minh các văn bản đã ban hành bởi tòa án và các cơ quan chức năng ở nước ngoài

Thời gian tư vấn pháp luật

NƠI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤNTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
Praha 4 – Pankrác9.00–16.00
9.00–16.009.00–16.00
Praha 12 – Modřany9.00–17.009.00–17.009.00–17.00
Praha 13 – Lužiny9.00–17.009.00–17.009.00–17.00
Praha 14 – Černý Most08.00–16.0008.00–16.0008.00–16.00
Trung tâm thông tin cộng đồng8.00–16.008.00–11.008.00–16.008.00–11.00
Văn phòng tại Sapa8.00–16.00