Văn phòng ICP Praha 12 – Modřany

 • Địa chỉ

  Sofijské náměstí 3400
  143 00 Praha 12 – Modřany
  OD Prior, 2.patro

 • Số điện thoại

  +420 775 791 202 (Anh, Mông Cổ, Người Nga)
  +420 774 466 837 (tiếng việt, Anh)

 • Giờ mở cửa

  THỨ 3, THỨ 4, THỨ 5: 9.00–17.00