Văn phòng ICP Praha 13 – Lužiny

 • Địa chỉ

  Zázvorkova 2007/6
  155 00  Praha 13 – Lužiny

 • Số điện thoại

  +420 775 564 654 (aj, rj)
  +420 775 703 989 (rj, mng, aj)

 • Giờ mở cửa

  THỨ 3, THỨ 4, THỨ 5: 9.00–17.00