Văn phòng ICP Praha 14 – Černý Most

 • Địa chỉ

  Bratří Venclíků 1072/6,
  198 00 Praha 14 – Černý Most

 • Số điện thoại

  +420 775 553 188 (Anh, người Nga)
  +420 225 295 515
  +420 777 260 324 (tiếng tây ban nha, Anh)

 • Giờ mở cửa

  THỨ 2, THỨ 3, THỨ 5: 8.00–16.00