Văn phòng ICP Praha 4 – Pankrác

 • Địa chỉ

  Hvězdova 1594/19
  140 00  Praha 4 – Nusle

 • Số điện thoại

  +420 775 771 944 (Tiếng Anh / Đức / Thổ Nhĩ Kỳ)
  +420 775 721 427 (Nga / Anh)

 • Giờ mở cửa

  THỨ 2, THỨ 3, THỨ 5: 9.00–17.00