Văn phòng ICP SAPA

 • Địa chỉ

  Libušská 319/126
  142 00 Praha 4
  Hlavní budova SAPy, 6. patro

 • Số điện thoại

  +420 774 466 837 (Anh, tiếng việt)
  +420 775 791 202 (Anh, Mông Cổ, Người Nga)

 • Giờ mở cửa

  THỨ 2: 8.00–16.00