Lịch sử ICP

Trung tâm hội nhập Praha là một tổ chức phi lợi nhuận, thành lập đã được phê duyệt theo nghị định của hội đồng thành phố Praha số 10/70 ngày 4 tháng 11, 2011.

Trung tâm hội nhập Praha chính thức ra đời vào ngày 14 tháng 3,2012, và người sáng lập là uỷ ban thành phố Praha.

Dự án của trung tâm hội nhâp Praha diễn ra từ ngày 1 tháng 4, 2012, và có sự hỗ trợ từ Quỹ châu Âu cho việc hội nhập các công dân nước thứ ba và ngân sách của thành phố Praha.

Ngày 1 tháng 4, 2012 trung tâm đưa ra một dự án mang tên “Trung tâm hội nhập Praha”(ICP), mà từ tháng tư của năm nay trung tâm đã được tiếp tục dự án thứ năm mang tên “Trung tâm hội nhập Praha V”

Trong những năm 2012-2015 ICP đã triển khai thực hiện nhiều dự án, trong đó có 75% được hỗ trợ bởi Quỹ châu Âu về Hội nhập của các công dân nước thứ ba và 25% ngân sách của thành phố Praha. Bây giờ trung tâm có tài trợ cho các hoạt động của chương trình quốc gia về Di Cư và Quỹ Hội nhập và tỷ lệ chi phí được trả bởi thành phố Praha.

Chúng tôi cũng tham gia vào các dự án như Dự Án của tỉnh thành lẻ theo cái quận riêng biệt.

Về việc thực hiện các dự án của ICP cũng có các hiệp hội phi lợi nhuận giống như thế, mà đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài và trong lĩnh vực này và đã đạt được kết quả xuất sắc.