Мэдээллийн төв

Манай Мэдээллийн төвийн өрөөнүүд судалгааны болон хувийн хэргээр хэрэглэж болно.

Манай үйлчлүүлэгч, шилжин суурьшигчид цуглаан хийдэг, сурдаг, үнэгүй чанартай мэдээ мэдээлэл цуглуулдаг аюулгүй газрыг олгох нь Мэдээллийн төвийн гол зорилго байна.

Ажиллах цаг

Даваа – Баасан 8.00–16.00

Энд бол Чех, Англи, Орос хэл дээр харилцаж болно. Өөр хэлэн дээр утсаар харилцаж болно.

Хаяг

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1 (stanice metra C „I. P. Pavlova“)