Хууль эрхзүйн зөвлөлгөө

Таньд хууль эрхзүйн асуудал байвал бид туслаж болно

Манай зөвлөлгөө өгдөг газарт таны хууль эрхзүйн асуудал шийдэхийг тусалдаг, болон чех улсын хуулиуд ба хууль эрхзүйн дүрэм заалтуудын талаарх мэдээлэл өгдөг. Хуулийн эрхийн хамгаалалт, ялгаварлан гадуурхах явдалд хууль эрхзүйн тусламж үзүүлдэг.

Хууль эрхзүйн зөвлөлгөө авахын тулд заавал утсаар цаг аваад, өөрөө биеэрээ очих ёстой!

Танд хүнд шаардлага (эмнэлэгт очих, өвчтэй байвал) учраас биеэрээ зөвлөлгөө очиж чадахгүй байвал, таны гэр бүлийн гишүүн итгэмжлэлтэй байвал очиж болно.

Итгэмжлэл нь заавал таны ба танай гэр бүлийн гишүүний нэр, овог, төрсөн он, сар, өдөр, иргэний харьяалал, виз/оршин суухын төрөл, баримт бичгийн дугаар ба төрөл (паспорт, биометрийн карт гм.) утасны дугаар зэрэг мэдээлэл агуулах ёстой.

Итгэмжлэл нь нөгөө мэдээлэл агуулахгүй бол манай ажилтан зөвлөлгөө өгч чадахгүй юм.

  • Хууль эрхзүйн зөвлөлгөөний төрөл:
  • таны оршин суух зөвшөөрөл хуулийн дагуу олгоход тусламж үзүүлэх, гэр бүлийг нь нэгдэх, цагдаагын газар баримт үзүүлэх үүрэг гм.
  • Чэх улсын хуулиуд ба хууль эрхзүйн дүрэм заалтуудын талаарх мэдээлэл
  • Хуулийн эрхийн хамгаалалт, ялгаварлан гадуурхах явдалд хууль эрхзүйн тусламж
  • Чех улсын харьяалал олгоход мэдээлэл үзүүлэх болон Чех улсын харьяалал олгоход үйл явцад бүрэн тусламж үзүүлдэг
  • konzultace postupu ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině

Хууль эрхзүйн зөвлөлгөөний ажиллах цаг

Хууль эрхзүйн зөвлөлгөөний өгдөг газарДАВААМЯГМАРЛХАГВАПҮРЭВБААСАН
Praha 4 – Pankrác9.00–16.00
9.00–16.009.00–16.00
Praha 12 – Modřany9.00–17.009.00–17.009.00–17.00
Praha 13 – Lužiny9.00–17.009.00–17.009.00–17.00
Praha 14 – Černý Most8.00–16.008.00–16.008.00–16.00
Хамтран харилцах ба мэдээллийн төв8.00–16.008.00–11.008.00–16.008.00–11.00
Сапа дээрхи товчоо8.00–16.00