Historie ICP

Integrační centrum Praha je obecně prospěšnou společností, jejíž vznik byl schválen Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/70 dne 4. 11. 2011.

Integrační centrum Praha oficiálně vzniklo dne 14. 3. 2012 a jeho zakladatelem je Magistrát hl. m. Prahy.

Hlavní projekt Integračního centra Praha se realizuje od 1. 4. 2012 a je financován za podpory evropských fondů prostřednictvím MV ČR (EIF, AMIF) a rozpočtu hl. m. Prahy.

Dne 1. 4. 2012 jsme zahájili realizaci projektu pod názvem „Integrační centrum Praha“ (ICP), na který jsme v dubnu letošního roku již po páté navázali projektem „Integrační centrum Praha V“.

V letech 2012-2015 realizovalo ICP projekty, které byly ze 75 % podpořeny z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z 25 % z rozpočtu hl. m. Praha. Nyní naši činnost financujeme v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a část nákladů hradí MHMP.

Podílíme se také na realizaci tzv. Projektu obcí, které jsou v dikci jednotlivých městských částí.

Na realizaci projektu ICP se podílí partnerské neziskové organizace, které dlouhodobě pracují s cizinci a v této oblasti dosahují vynikajících výsledků.