Právní poradenství

Rádi vám poradíme v právních otázkách.

Právní poradna ICP se zabývá řešením konkrétních problémů v oblasti práva a zvyšováním právního povědomí našich klientů. Zabýváme se také ochranou lidských práv a bojem proti diskriminaci.

Do právní poradny se musíte vždy předem objednat a na konzultaci přijít osobně! Vezměte si s sebou Váš průkaz o pobytu.

V případě, že z vážných důvodů (například hospitalizace, nemoc) nemůžete přijít na konzultaci, můžete poslat rodinného příslušníka. Musíte mu však dát plnou moc.

Plná moc musí obsahovat o vás i o zmocněnci tyto informace: jméno  a příjmení, datum narození, státní příslušnost, typ pobytu/víza, typ a číslo dokladu totožnosti (pasu, biometrické karty apod.) a kontakt na vás a zmocněnce.

V případě, že nebudete mít průkaz o pobytu nebo plná moc nebude výše uvedené údaje obsahovat, konzultaci nebudeme moci uskutečnit.

  • Příklady právního poradenství:
  • konzultace ve věcech cizineckého práva (podmínky a náležitosti jednotlivých žádostí dle zákona o pobytu cizinců, možnosti sloučení rodiny, povinnosti vůči cizinecké policii)
  • informování o právním systému České republiky (práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, možnosti uzavření nebo rozvodu manželství)
  • ochrana lidských práv cizinců, právní pomoc ve věcech přímé i nepřímé diskriminace
  • informování o podmínkách udělení českého státního občanství, asistence v průběhu celého řízení
  • konzultace postupu ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině

Termíny právního poradenství

Místo poskytování konzultacíPondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
Praha 4 – Pankrác9.00–16.00
9.00–16.009.00–16.00
Praha 12 – Modřany9.00–17.009.00–17.009.00–17.00
Praha 13 – Lužiny9.00–17.009.00–17.009.00–17.00
Praha 14 – Černý Most8.00–16.008.00–16.008.00–16.00
Informační centrum8.00–16.008.00–11.008.00–16.008.00–11.00
Kancelář v Sapě8.00–16.00