Projekt INTEGRA

Projekt INTEGRA má za cíl vylepšit proces integrace cizinců z třetích zemí v pěti zemích EU (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Slovensko) pomocí sdílených zkušeností a znalostí na úrovni měst. Projekt podporuje hlubší porozumění mezi migrantskými komunitami a majoritní společností. Partneři budou identifikovat stávající a budoucí výzvy v oblasti integrace a budou vytvářet konkrétní opatření k řešení potíží spojených s integrací na lokální úrovni. Hlavními výstupy projektu jsou sestavení mezinárodní sítě, metodik a nástrojů k zapojení cizinců z třetích zemí do iniciativ na lokální úrovni.

The project INTEGRA seeks to improve the process of long-term integration of TCN in 5 EU states (BG, CR, CZ, IT, SK), through city-to-city knowledge and experience sharing. The project will promote deeper mutual understanding between migrant communities and the host society. The project partners will identify current and future challenges to integration and will develop concrete actions to tackle local integration problems. Main outputs of the project INTGRA include the establishment of local and cross-border networks, methodologies and tools that can be used by local level stakeholders to involve TCN in civic initiatives.


V rámci projektu proběhlo/Project events.

21-23.2.2018 Proběhlo setkání všech partnerů v rámci kick-off meeting. Kromě seznamování proběhlo i schválení prvních výstupů projektu a plánovaly se následující kroky.

21-23.2.2018 the partners met within kick-off meeting. Apart from getting to know each other the partners also agreed upon the first deliverables and planned further steps.

Doba trvání/Implementation time

1.1.2018 – 31.12.2019

Realizace/Realization team

Assotsiatsia za razvitie na Sofia (BU), koordinátor projektu/project coordinator), Riskmonitor foundation (BU), Integrační centrum Praha (ČR), RISSC – centro ricerche e studi susicurezza e criminalita associazione (IT), Udruge centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek (HR), Obcianske zdruzenie ETP Slovensko -centrum pre udrzatel’ny rozvoj (SK).

Financování/Financing

This project is funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.