Trung tâm thông tin

Hãy sử dụng nền tảng kỹ thuật của chúng tôi vào mục đích học cũng như mục đích cá nhân của bạn.

Mục đích của trung tâm thông tin là tạo ra một không gian mà khách hàng của chúng tôi, người di cư, cảm thấy an toàn. Nơi mà mọi người có thể gặp nhau, học, nói chuyện và nhận được những thông tin chất lượng và miễn phí.

Giờ mở cửa

Thứ 2 – Thứ 6 8.00–16.00
Chúng tôi có thể tiếp các bạn bằng tiếng Séc, tiếng Anh và tiếng Nga tại đây. Những ngôn ngữ khác chúng tôi có trực qua „điện thoại“.

Địa chị

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1 (stanice metra C „I. P. Pavlova“)